Carvalho, M. J. (2019). Tópicos de periodización na historia da lingua portuguesa. Revista Galega de Filoloxía, 20, 35-55. https://doi.org/10.17979/rgf.2019.20.0.5916