Ailenii, S. (2019). Das particularidades de tradución das versión ibéricas de Merlin e da súa suite. Revista Galega de Filoloxía, 20, 11-33. https://doi.org/10.17979/rgf.2019.20.0.5915