Rodríguez Fernández, E. (2018). Recensión: Alexandre Rodríguez Guerra (ed.), Lingüística histórica e dialectoloxía: coordenadas do cambio lingüístico. Revista Galega De Filoloxía, 19, 167-174. https://doi.org/10.17979/rgf.2018.19.0.4953