López-Viñas, X. (2018). Recensión: Ramón Mariño Paz, Fonética e fonoloxía históricas da lingua galega. Revista Galega de Filoloxía, 19, 161-166. https://doi.org/10.17979/rgf.2018.19.0.4952