Fernández Zas, M. (2018). Recensión: Ramón Mariño Paz / Xavier Varela Barreiro (eds.), A lingua galega no solpor medieval. Revista Galega de Filoloxía, 19, 153-159. https://doi.org/10.17979/rgf.2018.19.0.4951