Teixeira, J. (2018). As cores no procesamento do significado: proverbios e sinestesia. Revista Galega de FiloloxĂ­a, 19, 131-149. https://doi.org/10.17979/rgf.2018.19.0.4950