López-Viñas, X. (2018). Notas sobre a derivación regresiva no galego medieval. Revista Galega De Filoloxía, 19, 93-105. https://doi.org/10.17979/rgf.2018.19.0.4948