Cohen, R. (2018). Métrica e crítica textual nas cantigas d’amigo: responsión externa por pares de estrofas. Revista Galega De Filoloxía, 19, 73–91. https://doi.org/10.17979/rgf.2018.19.0.4947