Baxter, R. N. (2018). Análise paratradutiva das diferentes edicións do Manifesto do Partido Comunista ao galego: a ideoloxía das marxes. Revista Galega De Filoloxía, 19, 11-40. https://doi.org/10.17979/rgf.2018.19.0.4945