Freixeiro-Mato, X. R. (2016). Tipos de marcadores discursivos no galego oral e escrito. Revista Galega De Filoloxía, 17, 77–118. https://doi.org/10.17979/rgf.2016.17.0.1872