Cohen, R. (2016). aaBBB: A forma estrófica da cantiga 7 de Fernan Rodriguez de Calheiros. Revista Galega De Filoloxía, 17, 33-51. https://doi.org/10.17979/rgf.2016.17.0.1870