López-Viñas, X. (2015). Recensión: Belén López Meirama / María Álvarez de la Granja, Léxico dispoñible en galego. Revista Galega De Filoloxía, 16, 211-216. https://doi.org/10.17979/rgf.2015.16.0.1385