Mosquera-Castro, E. (2015). Recensión: Xosé Manuel Sánchez Rei (ed.), Modelos de lingua e compromiso. Revista Galega De Filoloxía, 16, 205-209. https://doi.org/10.17979/rgf.2015.16.0.1384