Basanta, N. (2015). Igualdade de xénero e didáctica das linguas. Aproximación ás tarefas comunicativas desde a lingüística sociodiscursiva. Revista Galega De Filoloxía, 16, 11-41. https://doi.org/10.17979/rgf.2015.16.0.1377