(1)
Comellas Casanova, P. Xosé Manuel Sánchez Rei, O portugués Esquecido: O Galego E Os Dialectos Portugueses Setentrionais, 2ª edición, Compostela, Laiovento, 2022, 619 páxinas. Rev Gal Filo 2022, 23, 179-183.