(1)
Pascual Rodríguez, R. Carlos-Caetano Biscainho-Fernandes, Carlos Lorenzo, Francisco Oti E Dolores Vilavedra (eds.), Deseñando Horizontes. Situación Actual, Orixe E planificación Do Futuro Do Teatro Galego, Santiago De Compostela, Consello Da Cultura Galega, 2022, 999 páxinas. Rev Gal Filo 2022, 23, 198-201.