(1)
Soto Arias, M. R. Algúns Aspectos Da relación Entre fraseoloxía E Sintaxe. Rev Gal Filo 2022, 23, 164-178.