(1)
Galega de Filoloxía, R. Índice Do Número 22. Rev Gal Filo 2021, 22, 7-8.