(1)
García Rodríguez, N. Francisco Dubert-García, Vítor Míguez E Xulio Sousa (eds.), Variedades lingüísticas En Contacto Na Península Ibérica, Santiago De Compostela, Consello Da Cultura Galega, 2020, 220 páxinas. Rev Gal Filo 2021, 22, 157-61.