(1)
Gallardo Silva, Y. Julio I. González Montañés, Anxo Angueira E Ramón Mariño Paz (eds.), Entremés Galego Ao Feliz E Real Parto Da Nosa raíña, Santiago De Compostela, Edicións Laiovento, 2019, 186 páxinas. Rev Gal Filo 2021, 22, 151-155.