(1)
Míguez Bóveda, C. A Linguaxe Non Binaria: Unha Proposta a Partir Da tradución. Rev Gal Filo 2021, 22, 65-87.