(1)
García Rodríguez, N. Recensión: Maria Aldina Marques E Xosé Manuel Sánchez Rei (eds.), Estudos Atuais De linguística Galego-Portuguesa. Rev Gal Filo 2019, 20, 161-165.