(1)
Larson, P. Do Obradoiro De Universo Cantigas (II): Consideracións Sobre O refrán De «Punhei Eu muit’em Me Quitar» De Fernan Garcia Esgaravunha (UC 226). Rev Gal Filo 2019, 20, 151-158.