(1)
Regueira, X. L. Variación fonética, a Lingua Da Esfera Pública E estándar Oral: Entre a lingüística E a política. Rev Gal Filo 2019, 20, 119-147.