(1)
Rodríguez Fernández, E. Recensión: Alexandre Rodríguez Guerra (ed.), Lingüística histórica E dialectoloxía: Coordenadas Do Cambio lingüístico. Rev Gal Filo 2018, 19, 167-174.