(1)
López-Viñas, X. Recensión: Ramón Mariño Paz, Fonética E fonoloxía históricas Da Lingua Galega. Rev Gal Filo 2018, 19, 161-166.