(1)
Mosquera-Castro, E. Recensión: Xosé Manuel Sánchez Rei (ed.), Modelos De Lingua E Compromiso. Rev Gal Filo 2015, 16, 205-209.