[1]
Comellas Casanova, P. 2022. Xosé Manuel Sánchez Rei, O portugués esquecido: O galego e os dialectos portugueses setentrionais, 2ª edición, Compostela, Laiovento, 2022, 619 páxinas. Revista Galega de Filoloxía. 23, (Dec. 2022), 179–183. DOI:https://doi.org/10.17979/rgf.2022.23.0.9157.