[1]
Pascual Rodríguez, R. 2022. Carlos-Caetano Biscainho-Fernandes, Carlos Lorenzo, Francisco Oti e Dolores Vilavedra (eds.), Deseñando horizontes. Situación actual, orixe e planificación do futuro do teatro galego, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2022, 999 páxinas. Revista Galega de Filoloxía. 23, (Dec. 2022), 198-201. DOI:https://doi.org/10.17979/rgf.2022.23.0.9143.