[1]
López-Viñas, X. 2019. Recensión: Fernando Ramallo, Estibaliz Amorrortu e Maite Puigdevall (eds.), Neohablantes de lenguas minorizadas en el Estado español. Revista Galega de Filoloxía. 20, (Dec. 2019), 167–169. DOI:https://doi.org/10.17979/rgf.2019.20.0.5926.