[1]
Larson, P. 2019. Do obradoiro de Universo Cantigas (II): Consideracións sobre o refrán de «Punhei eu muit’em me quitar» de Fernan Garcia Esgaravunha (UC 226). Revista Galega de Filoloxía. 20, (Dec. 2019), 151-158. DOI:https://doi.org/10.17979/rgf.2019.20.0.5923.