[1]
Rodríguez Fernández, E. 2018. Recensión: Alexandre Rodríguez Guerra (ed.), Lingüística histórica e dialectoloxía: coordenadas do cambio lingüístico. Revista Galega de Filoloxía. 19, (Dec. 2018), 167-174. DOI:https://doi.org/10.17979/rgf.2018.19.0.4953.