[1]
Teixeira, J. 2018. As cores no procesamento do significado: proverbios e sinestesia. Revista Galega de FiloloxĂ­a. 19, (Dec. 2018), 131-149. DOI:https://doi.org/10.17979/rgf.2018.19.0.4950.