[1]
Cohen, R. 2018. Métrica e crítica textual nas cantigas d’amigo: responsión externa por pares de estrofas. Revista Galega de Filoloxía. 19, (Dec. 2018), 73–91. DOI:https://doi.org/10.17979/rgf.2018.19.0.4947.