[1]
Cohen, R. 2016. aaBBB: A forma estrófica da cantiga 7 de Fernan Rodriguez de Calheiros. Revista Galega de Filoloxía. 17, (Nov. 2016), 33-51. DOI:https://doi.org/10.17979/rgf.2016.17.0.1870.