[1]
López-Viñas, X. 2015. Recensión: Belén López Meirama / María Álvarez de la Granja, Léxico dispoñible en galego. Revista Galega de Filoloxía. 16, (Dec. 2015), 211-216. DOI:https://doi.org/10.17979/rgf.2015.16.0.1385.