Contido principal do artigo

Robert Neal Baxter
Universidade de Vigo
Reino Unido
https://orcid.org/0000-0001-9484-5001
Vol. 19 (2018), Artigos, páxinas 11-40
DOI https://doi.org/10.17979/rgf.2018.19.0.4945
Enviado: Dec 30, 2018 Publicado: Dec 30, 2018
Dereitos de autoría Como citar

Resumo

Este artigo presenta o concepto de ‘paratexto’ e a súa utilidade práctica aplicada á análise tradutolóxica, concretamente sob o modelo de ‘paratradución’ acuñado e desenvolvido na Universidade de Vigo. Este marco teórico serve como ferramenta para analizar as oito versións do Manifesto do Partido Comunista publicadas en galego para tentar dilucidar cales poden ser as súas pretendidas funcións latentes, para alén da simple función comunicativa interlingüística. O artigo conclúe incidindo na importancia que teñen os paratextos para entender un texto traducido na súa globalidade, ao recalcar que, se ben se trata dunha mesma obra orixinal de partida, existen elementos que condicionan a recepción de cada tradución que as torna textos diferentes.

Detalles do artigo

Referencias

Academia Galega da Língua Portuguesa (2015). Membros Numerários. https://academiagalega.org/academia/membros-numerarios.html [consult. 20.01.2018].

Álvarez Cáccamo, C., & Herrero Valeiro, M. J. (1996). “O continuum das normas escritas na Galiza: Do espanhol ao português”, Agália, 46, 143-156.

Argemí, L. (1999). “El Manifest comunista en la història del pensament”, Papers. Revista de Sociologia, 57, 11-20.

Baxter, R. N. (2002). “El paper de la traducció en la consolidació de la percepció social del gallec com a Abstandsprache”, Quaderns: revista de traducció, 7, 167-181.

Baxter, R. N. (2013). “Interpreting and minority language planning and policy. Galician as a case study”, Language Problems & Language Planning, 37:3, 227-248.

Berman, Marshall (2011). “Introduction“, The Communist Manifesto. Londres: Penguin.

Boyer, G. R. (1998). “The historical background of the Communist Manifesto”, Journal of Economic Perspectives, 12:4, 151-174.

Bragado, M. (2013). “Tradución e literatura galega (II)”. En Mosquera Carregal, X. M. (ed.), Lingua e Tradución. IX Xornadas sobre Lingua e Usos, 221-225. A Coruña: Universidade da Coruña.

Cruces, S. (1993). “A posición da literatura traducida no sistema literario galego”, Boletín Galego de Literatura, 10, 59-65.

García González, Marta (2005). “Translation of minority languages in bilingual and multilingual communities”. En Branchadell, A. & West, L. M. (eds.), Less Translated Languages, 105-123. Amsterdam: John Benjamins.

Garrido Vilariño, X. M. (2005). “Texto e Paratexto. Tradución e Paratradución”, Viceversa, 9-10, 31-39.

Gasch Grau, E. (1975). “Difusió del Manifest comunista a Catalunya i Espanya (1872-1939)”, Recerques: Història, economia i cultura, 5, 21-30.

Genette, Gérard (1987). Seuils. París: Éditions du Seuil.

Luna Alonso, A. (2006). “A Biblioteca Galega dos Clásicos universais”, Viceversa, 12, 187-201.

Mota Muñoz, J. F. (2010). “Un espectre atemoreix Europa: l’espectre del comunisme’. Vuitanta anys de la primera traducció al català del Manifest comunista”, El bloc de l’Associació Catalana d’Investigacions Marxistes (ACIM). http://www.fcim.cat/bloc/2010/10/05/un-espectre-atemoreix-europa-lespectre-del-comunisme-vuitanta-anys-de-la-primera-traduccio-catalana-del-manifest-comunista/ [consult. 20.01.2018].

Nord, C. (2012). “Paratranslation – a new paradigm or a re-invented wheel?”, Perspectives, 20:4, 399-409.

Ordudari, M. (2007). “Translation procedures, strategies and methods”, Translation Journal, 11:3, sen páx. http://translationjournal.net/journal/41culture.htm [consult. 20.01.2018]

Pérez Prieto, V. (s.d.). Biografía. A Coruña: Asociación de Escritores en Lingua Galega. http://www.aelg.org/resources/centrodoc/members/works/pdfs/OB_obra3956_F4_3.pdf [consult. 20.01.2018].

Rich, A. (2015). “Preface”. En Shnookal, D. (dir.), Manifesto: Three Classic Essays on How to Change the World (Ernesto Che Guevara, Friedrich Engels, Karl Marx, Rosa Luxemburg). Washington: Ocean Press.

Stratford, M. / Jolicoeur, L. (2014). “La littérature québécoise traduite au Mexique: trois anthologies à la Foire internationale du livre de Guadalajara”, Meta, 59:1, 97-123.

Taylor, A. J. P. (1967). “Introduction”, The Communist Manifesto. Londres: Penguin.

Woodsworth, J. (1996). “Translation and the promotion of national identity”, Target, 82, 211-238.

Yuste Frías, J. (2015). “Paratraducción: la traducción de los márgenes, al margen de la traducción”, Documentação de Estudos em Lingüística Teórica e Aplicada, 31, 317-347.

Yuste Frías, J. (2010). “Au seuil de la traduction: la paratraduction”. En Naaijkens, T. (ed.), Event or Incident. Événement ou Incident. On the Role of Translation in the Dynamics of Cultural Exchange. Du rôle des traductions dans les processus d’échanges culturels, 287-316. Bern: Peter Lang.