Co inicio do ano 2023 incorpórase como secretario da Revista Galega de Filoloxía Diego Rivadulla Costa, que toma o relevo de Carlos-Caetano Biscainho-Fernandes, a quen a dirección da revista manifesta a súa gratitude polo traballo desenvolvido. 

Volver