Santos Pereira, A. C. «O Cinema Na Universidade: Da Teoria à prática». Revista De Estudios E Investigación En Psicología Y Educación, n.º 12, diciembre de 2017, pp. 24-27, doi:10.17979/reipe.2017.0.12.2308.