López, B. y Fraga, B. (2015) «A musicoterapia como instrumento para mellorar a comunicación de persoas con diversidade funcional», Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación. A Coruña, 0(11), pp. 012-014. doi: 10.17979/reipe.2015.0.11.209.