Bayma-Freire, Hilda, Antonio Roazzi, y Maira M. Roazzi. 2015. «O nível De Escolaridade Dos Pais Interfere Na Permanência Dos Filhos Na Escola? || Does Parental Education Level Interferes With the Permanence of Children in School?». Revista De Estudios E Investigación En Psicología Y Educación 2 (1). A Coruña:35-40. https://doi.org/10.17979/reipe.2015.2.1.721.