Santos Pereira, Ana Catarina. 2017. “O Cinema Na Universidade: Da Teoria à prática”. Revista De Estudios E Investigación En Psicología Y Educación, no. 12 (December). A Coruña:24-27. https://doi.org/10.17979/reipe.2017.0.12.2308.