Santos Pereira, Ana Catarina. 2017. «O Cinema Na Universidade: Da Teoria à prática». Revista De Estudios E Investigación En Psicología Y Educación, n.º 12 (diciembre). A Coruña:24-27. https://doi.org/10.17979/reipe.2017.0.12.2308.