Carvalho, A., Pereira, M., & Festas, I. (2017). Indicadores precoces da dislexia de desenvolvimento: um estudo longitudinal || Early indicators of dyslexia: a longitudinal study. Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación, 4(2), 71-88. https://doi.org/10.17979/reipe.2017.4.2.3208