[1]
Lourenço-Módia, C. y López-Viñas, X. 2018. O tratamento da gramática nos libros de texto de Lingua Galega e Literatura de Bacharelato LOMCE || The treatment of grammar in LOMCE senior-cycle secondary school Galician language and literature textbooks. Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación. 5, 1 (jul. 2018), 42-50. DOI:https://doi.org/10.17979/reipe.2018.5.1.3453.