Clemente Fernández, Ana I. «Ramón P. Rodríguez Montero, Cinco Estudios Sobre interpretación Jurisprudencial, Ed. Andavira, Santiago De Compostela, 2020, 169 págs.». Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña 250 (diciembre 8, 2021): 310-317. Accedido agosto 14, 2022. https://revistas.udc.es/index.php/afd/article/view/afdudc.2021.25.0.8809.