López Arranz, Asunción, y Xosé Picatoste. «Colaboración Interuniversitaria Internacional En Un Contexto Interdisciplinar». Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña 240 (febrero 4, 2021): 231-240. Accedido abril 20, 2021. https://revistas.udc.es/index.php/afd/article/view/afdudc.2020.24.0.7498.