Rodríguez-Arana Múñoz, J. «Profesionalización En La contratación Pública». Anuario Da Facultade De Dereito Da Universidade Da Coruña, vol. 25, diciembre de 2021, pp. 243-64, doi:10.17979/afdudc.2021.25.0.8806.