López Arranz, A., y X. Picatoste. «Colaboración Interuniversitaria Internacional En Un Contexto Interdisciplinar». Anuario Da Facultade De Dereito Da Universidade Da Coruña, vol. 24, febrero de 2021, pp. 231-40, doi:10.17979/afdudc.2020.24.0.7498.