Neira Pena, A. M. «CARRILLO DEL TESO, A.E., Decomiso Y recuperación De Activos En El Sistema Penal español, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2018, 374 Pp.». Anuario Da Facultade De Dereito Da Universidade Da Coruña, vol. 23, febrero de 2020, pp. 482-7, doi:10.17979/afdudc.2019.23.0.6034.