Ramírez Benavente, M. D. «El Proceso Monitorio Como Instrumento Para La Tutela Del crédito». Anuario Da Facultade De Dereito Da Universidade Da Coruña, vol. 23, febrero de 2020, pp. 306-38, doi:10.17979/afdudc.2019.23.0.6021.